Invent

Privacy & Disclaimer


Privacy

Pearl Recruitment is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt Pearl Recruitment over informatie van zowel kandidaten en werkgevers. Pearl Recruitment garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de privacy en belangen van alle betrokkenen. Pearl Recruitment betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website. U bent van harte welkom om zo vaak u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen. In dit privacy statement staat beschreven welke informatie door Pearl Recruitment wordt verzameld via deze website en met welk doel. Een bezoeker die geïnteresseerd is in de diensten van Pearl Recruitment en ingeschreven wil worden als kandidaat, kan zich inschrijven. Daarbij geeft u ons persoonlijke informatie. Pearl Recruitment gebruikt deze informatie om de kandidaat in contact te brengen met potentiële werkgevers. Informatie wordt alleen doorgegeven na voorafgaand overleg met u. Kandidaten die zich via de website aanmelden, ontvangen een schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Kandidaten mogen altijd weten welke informatie Pearl Recruitment over hen bewaart. Ze kunnen om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan per email een verzoek worden ingediend bij Pearl Recruitment. Pearl Recruitment blijft graag op de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt dan ook geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Met behulp van deze informatie kan Pearl Recruitment de website blijven optimaliseren.

Disclaimer

Pearl Recruitment besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is. Het staat Pearl Recruitment vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Pearl Recruitment kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de op deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Pearl Recruitment anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken. Pearl Recruitment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. disclaimer

Bedrijfsgegevens

Pearl Recruitment
’t Solen 11
8055 RA Laag Zuthem

Tel. +31 (0)6 31 15 31 80
Email

KvK: 55074650
Privacy & Disclaimer

Facebook

Recente Pins

Volg Pearl Recruitment op Pinterest

Volg Pearl Recruitment

Scroll to top